Varaus-, majoitus- ja peruutusehdot

1. Varaus

Varaus on voimassa siitä päivästä lähtien, kun varaus on tehty puhelimella, sähköpostilla, nettisivuilla tai viestillä. Varaus alkaa tulopäivänä klo 15 jälkeen ja lähtöpäivänä varaus päättyy ennen klo 12. Varauksen tekijä toimii vastuuhenkilönä mökistä ja mökissä olevasta irtaimistosta varauksen alkamisesta ja  päättymiseen asti. Ovet on lukittu ja avaimet on jätetty mökin sisälle sovitusti. Mahdollisista kalusteiden rikkoontumisista on ilmoitettava viimeistään lähtöpäivän aamuna.

Asiakkaan on varausta tehdessä ilmoitettava nimensä, asuinosoitteensa, puhelinnumeronsa ja/tai sähköpostiosoitteensa sekä yöpyjien lukumäärä laskun lähettämistä varten. Perimme varausmaksun, jos varauksen ajankohta on yli yhden kuukauden päässä varauksen tekohetkestä. Varausmaksu on yleensä n. 200 € tai sitä suurempi summa sovitun mukaisesti. Alle kuukauden päähän varatusta majoituksesta pyritään perimään koko summa 14 päivää tai vaihtoehtoisesti ennen varauksen alkamispäivää.

2. Peruuttaminen: Varausmaksusuorituksen jälkeen

Varauksen peruuttaminen on tapahduttava viipymättä. Varausmaksun maksamisen jälkeen, emme palauta sovittua varausmaksua aikaisesta peruuttamisesta huolimatta. Varausmaksu peritään normaalisti 1-2 kuukautta ennen varauksen alkamispäivää. Yli puolen vuoden varauksissa perimme varausmaksun 1-2 kuukauden päästä varauksen teko hetkestä. Tällä pyrimme kattamaan mahdolliset rahalliset menetykset peruutuksista.

Voimme kuitenkin sopia uudesta majoitusajasta, jolloin varausmaksu siirtyy uuteen varaukseen.

Varausmaksua emme palauta missään tilanteessa, ellei ole painavaa syytä.

3. Peruuttaminen: Loppumaksusuorituksen jälkeen

Varauksen peruuttaminen on tapahduttava viipymättä, kuitenkin vähintään 7 päivää ennen varauksen alkamista. Peruutustilanteessa palautamme loppusummasta 50 %. Alle 7 päivän peruutuksessa, emme palauta loppumaksua.

Pyrimme kuitenkin tarjoamaan vaihtoehtoista majoitusta tuleville viikoille, jolloin jo maksettu loppumaksu siirretään suoraan uuteen varaukseen. Tällaisessa tapauksessa emme palauta varausmaksua tai mahdollista vanhan ja uuden majoituksen välistä erotusta majoituksen koosta huolimatta. Jos uusi majoitus on kalliimpi, perimme ylimenevän osan. Lisäksi perimme lisämaksun muutoksista johtuvista järjestelyistä.

4. Sairastuminen, tapaturma, kuolemantapaus

Peruutetusta varauksesta palautamme loppumaksun, jos kyseessä on painava syy. Tällöin on kyse asiakkaan tai hänen läheisensä vakavasta sairastumisesta, vakavasta onnettomuudesta, kuolemasta tai muusta odottamattomasta ja vakavasta tapahtumasta kuten asunnon palosta. Läheisenä henkilönä pidetään avio- ja avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa on tarkoitus majoittua.

Asiakkaan on ilmoitettava saapumatta jäämisen syy viipymättä majoitusliikkeelle ja se on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisin tutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on saanut lausunnon.

5. Asiakkaan vastuu vahingosta

Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista, (kuten tupakoimisesta sisällä), jonka hän, hänen vieraansa tai lemmikkieläimensä aiheuttavat majoituskohteen tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä majoitusliikkeen muille asiakkaille tai heidän omaisuudelle.

Jos majoituskohteessa havaitaan tulopäivän yhteydessä rikkoontuneita huonekaluja, valaisimia tai jotain muuta, on ilmoitettava välittömästi asiasta majoitusliikkeelle. Tällaisessa tapauksessa voidaan laskuttaa kyseiset vahingot oikeilta henkilöiltä. Ilmoittamatta jättäminen voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa maksun teille vaikka vahinko olisi tapahtunut ennen tuloanne majoituskohteeseen.

6. Varauskalenterin käyttö

Varauskalenterissa pystyy tekemään avoimia varauksia tai tarkistamaan vapaita vuokra-aikoja kätevästi. Vihreällä on merkattu vapaat päivät, joita pystytään varaamaan. Punaisella on varatut päivät ja oranssilla on avoimet varaukset. Valitessa päivää, antaa kalenteri valita minimissään 2 yötä. Eli emme ota lyhyemmän ajan varauksia. mutta ottamalla meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla, voidaan myös tarjota mahdollisesti lyhyemmäksikin ajaksi. Pidempiä aikoja pystyy varaamaan klikkaamalla suoraan haluttuun päivään, jolloin kalenteri laskee automaattisesti tarjottavan hinnan halutulle ajalle.

Avoimeen varaukseen tarvitsee täyttää tarvittavat tiedot. Voitte kirjoittaa vapaaseen kenttään, esimerkiksi halutessanne ostaa siivouspalvelun tai vuokrata lakana- ja pyyhesetit tai teillä on tulossa lemmikki mukaan. Varauksen tehtyä, vahvistamme varauksenne. Otamme yhteyttä sähköpostitse, jos varauksessanne on puutteita tai varaus ei jostain syystä onnistu. Jos varaus on hyväksytty, teille saapuu ilmoitus tästä sähköpostitse. Sähköpostissa on pankkitiedot, joita käytetään mökin vuokran maksamiseen. Jos tarvitsette laskun vuokrasta, haluatte muokata varausta tai peruuttaa, se onnistuu ainoastaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla. Varausjärjestelmästä peruuttaminen ei ole mahdollista.