Maksuehdot

Varaus-, majoitus- ja peruutusehdot

1. Varaus

Varaus on voimassa siitä päivästä lähtien, kun asiakas on puhelimitse, sähköpostitse tai viestitse sopinut varauksesta. Varaus alkaa tulopäivänä klo 15 jälkeen ja varaus päättyy lähtöpäivänä viimeistään klo 12. Asiakkaan on varausta tehdessä ilmoitettava nimi, osoitte, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite sekä yöpyjien lukumäärä laskun lähettämistä varten.

Yleensä perimme varausmaksun, jonka eräpäivä on 1 kk päässä varauksen tekemisestä. Varausmaksu on yleensä 200-300 € ellei toisin ole sovittu. Alle kuukauden päähän varatusta majoituksesta perimtään koko summa 14 päivän sisällä tai viimeistään tulopäivää edeltävänä päivänä.

2. Peruuttaminen: Varausmaksusuorituksen jälkeen

Varauksen peruuttaminen on tapahduttava viipymättä. Varausmaksun maksamisen jälkeen, emme palauta sovittua varausmaksua aikaisesta peruuttamisesta huolimatta.

Varausmaksu peritään normaalisti 1-2 kuukautta ennen varauksen alkamispäivää. Tällä pyrimme kattamaan mahdolliset rahalliset menetykset peruutuksista sekä pyrimme vaikuttamaan peruutuksien määrään.

3. Peruuttaminen: Loppumaksusuorituksen jälkeen

Varauksen peruuttaminen on tapahduttava viipymättä, kuitenkin vähintään 7 päivää ennen varauksen alkamista. Peruutustilanteessa palautamme loppusummasta 50 %. Alle 7 päivän peruutuksessa, emme palauta loppumaksua.

Pyrimme kuitenkin tarjoamaan vaihtoehtoista majoitusta tuleville viikoille, jolloin jo maksettu maksu siirretään suoraan uuteen varaukseen. Tällaisessa tapauksessa emme palauta mahdollista vanhan ja uuden majoituksen välistä erotusta majoituksen koosta huolimatta. Jos uusi majoitus on kalliimpi, perimme ylimenevän osan. Lisäksi perimme lisämaksun muutoksista johtuvista järjestelyistä.

4. Sairastuminen, tapaturma, kuolemantapaus

Peruutetusta varauksesta palautamme loppumaksun, jos kyseessä on painava syy. Tällöin on kyse asiakkaan tai hänen läheisensä vakavasta sairastumisesta, vakavasta onnettomuudesta, kuolemasta tai muusta odottamattomasta ja vakavasta tapahtumasta kuten asunnon palosta. Läheisenä henkilönä pidetään avio- ja avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa on tarkoitus majoittua.

Asiakkaan on ilmoitettava saapumatta jäämisen syy viipymättä majoitusliikkeelle ja se on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisin tutkintapöytä kirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on saanut lausunnon.

5. Asiakkaan vastuu vahingosta

Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista, (kuten tupakoimisesta sisällä), jonka hän, hänen vieraansa tai lemmikkieläimensä aiheuttavat majoituskohteen tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä majoitusliikkeen muille asiakkaille tai heidän omaisuudelle.

Jos majoituskohteessa havaitaan tulopäivän yhteydessä rikkoontuneita huonekaluja, valaisimia tai jotain muuta, on ilmoitettava välittömästi asiasta majoitusliikkeelle. Tällaisessa tapauksessa voidaan laskuttaa kyseiset vahingot oikeilta henkilöiltä. Ilmoittamatta jättäminen voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa maksun teille vaikka vahinko olisi tapahtunut ennen tuloanne majoituskohteeseen.